“ค่ารถเท่าไหร่คะ” ฉันถามคนขับมอเตอร์ไซค์ที่พาฉันมาส่งถึงที่หมายโดยปลอดภัย