charity

ถ้าเพื่อนๆ ได้อ่านเอนทรี่เก่าๆ ของเราก็คงจะค่อนข้างคุ้นเคยกับชื่อของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกันพอสมควรแล้ว บางคนอาจจะนึกว่าในเมืองไทยคงมีโรงเรียนสอนคนตาบอดอยู่แห่งเดียวหรือเปล่า ความจริงแล้วประเทศไทยเรานี่มีโรงเรียนสอนคนตาบอดอยู่ทั้งหมด 12 แห่ง จากทั้งหมด 12 แห่งนี้ มีแค่ 2 โรงเรียนเท่านั้นที่เป็นของรัฐบาล นอกนั้นเป็นของเอกชนหมด โรงเรียนประเภทนี้จะได้รับการจัดให้อยู่ในประเภทของโรงเรียนที่เรียกว่า "โรงเรียนเอกชนการกุศล" ค่ะ นั่นคือมีมูลนิธิต่างๆ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเป็นคนคอยจัดการดูแลและบริหารโรงเรียน และเนื่องจากเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล จึงไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนใดๆ ทั้งสิ้น รายได้ส่วนใหญ่ของโรงเรียนที่นำมาใช้ในการจัดการดำเนินการภายในโรงเรียนจึงมาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาค่ะ

 

สำหรับวันนี้เราจะขอพูดถึงโรงเรียนสอนคนตาบอดเอกชน1 ใน 10 แห่ง โรงเรียนที่เราหมายถึงคือโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นค่ะ โรงเรียนนี้อยู่ภายใต้การบริหารงานของ มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยฯ ซึ่งมีโรงเรียนสอนคนตาบอดอยู่ในความดูแลมากที่สุดในประเทศ รวมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน

 

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นนี้เป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งแรกในภาคอีสาน ที่โรงเรียนแห่งนี้จะรับนักเรียนตาบอดทั้งหญิงและชายตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 เพื่อเข้ามาเตรียมความพร้อมต่างๆ เช่น การอ่านเขียนอักษรเบรลล์, การฝึกดูแลตัวเอง, การใช้พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับคนตาบอด ก่อนที่จะส่งน้องๆ ออกไปเรียนร่วมกับเพื่อนๆ สายตาปกติตั้งแต่ชั้นประถมต้น ในโรงเรียนปกติที่ยอมรับนักเรียนตาบอดเข้าเรียน

 

เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ (และโรงเรียนตาบอดที่อื่นๆ) รับนักเรียนตาบอดที่มาจากจังหวัดต่างๆ นอกเหนือจากจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดหอพักให้กับน้องๆ เพื่อพักอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียนด้วย นั่นก็หมายความว่าโรงเรียนจะต้องดูแลน้องๆ นอกเหนือจากเรื่องทางวิชาการ ซึ่งก็รวมไปถึง