travel

แฟชั่นไม้เท้าขาว

posted on 25 Mar 2008 06:42 by nupomme in blind

เว้นช่วงไปนานสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับไม้เท้าขาวของคนตาบอด เอ็นทรี่นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยว